Roma Arte in Nuvola 2021

con Nessun commento
Roma Arte in Nuvola 2021

La Nuvola
Viale Asia 40/44 – Roma (EUR)
Stand G32/H29

18/11/2021 - 21/11/2021
EXHIBITION VIEWS
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESS RELEASE

roma-arte-in-nuvola

 

La Nuvola
Viale Asia 40/44 – Roma (EUR)
Stand G32/H29

18 novembre 2021
Ore 10:30 (Preview stampa)
Ore 11:30 (Visita istituzioni)
Dalle ore 12:30 alle ore 17:00 (Preview su invito)
Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (Apertura al pubblico)

19 – 21 novembre 2021
Dalle ore 10:30 alle ore 20:00 (Apertura al pubblico)

Artisti presenti:

Manuel Bonfanti, Claudio Destito, Takeshi Igawa, Ōki Izumi, Shingo Muramoto, Hiroshi Kaneyasu, Giovanna Strada, Shohei Yokoyama, Ryo Sekino, Alice Zanin